Architektura

Deklaracja na podatek od nieruchomości 2018 malbork

• Zakładki: 3


Deklaracja na podatek od nieruchomości 2018 w Malborku jest dokumentem, który muszą złożyć wszyscy właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie miasta. Deklaracja ta służy do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości, który będzie pobierany od każdego właściciela. Wypełnienie deklaracji jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości i powinno być dokonane do końca marca 2018 roku. Wypełnienie deklaracji jest ważne dla każdego właściciela, ponieważ pozwala ono na ustalenie wysokości podatku od nieruchomości, który będzie pobrany przez Urząd Miasta Malbork.

Jak wypełnić deklarację podatkową od nieruchomości w Malborku w 2018 roku?

Aby wypełnić deklarację podatkową od nieruchomości w Malborku w 2018 roku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Po pierwsze, należy uzyskać formularz deklaracji podatkowej od Urzędu Miasta Malbork. Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta lub otrzymać go bezpośrednio w biurze.

Po drugie, należy uzupełnić formularz deklaracji podatkowej. Wymagane informacje obejmują: dane osobowe i adresowe podatnika, rodzaj i adres nieruchomości, wartość rynkową nieruchomości oraz informacje dotyczące innych składników majątku.

Po trzecie, należy dołączyć do formularza odpowiednie dokumenty potwierdzające wartość rynkową nieruchomości oraz innych składników majątku. Dokumenty te mogą obejmować: akt notarialny lub inne dokumenty potwierdzające wartość rynkową nieruchomości oraz dowody zakupu innych składników majątku.

Po czwarte, po uzupełnieniu i dołączeniu wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, deklaracja podatkowa musi zostać dostarczona lub przesłana na adres Urzędu Miasta Malbork w terminie określonym przez urzędnika skarbowego.

Po piąte, po otrzymaniu deklaracji podatkowej i jej zatwierdzeniu przez urzędnika skarbowego, podatnik będzie musiał uregulować swoje zobowiązanie podatkowe na czas określony przez urzędnika skarbowego.

Jakie są zmiany w stawkach podatku od nieruchomości w Malborku na 2018 rok?

W 2018 roku w mieście Malbork obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości: 0,45 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 0,90 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oraz 0,20 zł za 1 m2 powierzchni gruntów. W przypadku gruntów rolnych stawka wynosi 0,10 zł.

Jakie są zasady składania deklaracji podatkowych od nieruchomości w Malborku na 2018 rok?

Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, wszyscy właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Malbork są zobowiązani do składania deklaracji podatkowych od nieruchomości. Deklaracje składa się do Urzędu Miasta Malbork w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Wypełniony formularz deklaracji należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Malbork, ul. Kościuszki 1, 82-200 Malbork.

Deklaracja powinna zawierać informacje dotyczące rodzaju i wartości nieruchomości oraz jej przeznaczenia. Wszelkie informacje dotyczące składania deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miasta Malbork lub na stronie internetowej miasta.

Podsumowując, deklaracja na podatek od nieruchomości 2018 w Malborku jest ważnym dokumentem, który musi być złożony przez wszystkich właścicieli nieruchomości. Deklaracja ta jest ważna dla każdego właściciela nieruchomości, ponieważ określa ona wysokość podatku od nieruchomości, który będzie musiał zapłacić. Wypełnienie i złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości 2018 jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości i powinno być traktowane poważnie.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *