Architektura

Gmina długołęka podatek od nieruchomości 2019

• Zakładki: 2


Gmina Długołęka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gmin województwa dolnośląskiego. W 2019 roku gmina wprowadziła nowy podatek od nieruchomości, który ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju i poprawienie jakości życia mieszkańców. Podatek od nieruchomości obejmuje zarówno budynki mieszkalne, jak i budynki użytkowe oraz grunty. Wysokość podatku zależy od rodzaju nieruchomości oraz jej wartości. Gmina Długołęka oferuje również szeroki wachlarz ulg i zniżek dla osób o niższych dochodach, aby pomóc im w spłacie podatku od nieruchomości.

Jak zmieniły się stawki podatku od nieruchomości w Gminie Długołęka w 2019 roku?

W Gminie Długołęka stawki podatku od nieruchomości w 2019 roku uległy zmianie w porównaniu do poprzedniego roku. W przypadku gruntów ornych i łąk stawka podatku wynosi 0,45 zł za 1 m2, natomiast dla pozostałych gruntów – 0,90 zł za 1 m2. W przypadku budynków mieszkalnych stawka podatku wynosi 2,20 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej, a dla budynków innych niż mieszkalne – 4,40 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Ponadto stawka podatku od lokali użytkowych wynosi 3,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Jakie są korzyści dla mieszkańców Gminy Długołęka związane z podatkiem od nieruchomości?

Mieszkańcy Gminy Długołęka mogą czerpać korzyści z podatku od nieruchomości. Przede wszystkim, jest to źródło dochodu dla gminy, które może być wykorzystane na finansowanie różnych projektów i inwestycji. Podatek od nieruchomości może być również wykorzystywany do poprawy infrastruktury publicznej, takiej jak drogi, chodniki i oświetlenie uliczne. Ponadto, podatek od nieruchomości może być wykorzystywany do finansowania usług publicznych, takich jak szkoły i szpitale. Wreszcie, podatek od nieruchomości może być wykorzystywany do finansowania programów społecznych i inicjatyw lokalnych. Wszystkie te korzyści przekładają się na lepsze życie mieszkańców Gminy Długołęka.

Jakie są obowiązki mieszkańców Gminy Długołęka dotyczące podatku od nieruchomości?

Mieszkańcy Gminy Długołęka mają obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości. Podatek ten jest pobierany zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość podatku ustalana jest przez Radę Gminy Długołęka na podstawie stawek określonych w ustawie.

Podatek od nieruchomości powinien być opłacany w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku. W przypadku opóźnienia w płatności, mieszkańcy Gminy Długołęka są zobowiązani do uiszczenia odsetek za zwłokę.

Mieszkańcy Gminy Długołęka mają również obowiązek informowania Urzędu Gminy o każdej zmianie dotyczącej posiadanej nieruchomości, takich jak: zmiana właściciela, powierzchni, przeznaczenia itp.

Gmina Długołęka w 2019 roku wprowadziła nowe stawki podatku od nieruchomości, które są zgodne z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te są dostosowane do potrzeb mieszkańców i pozwalają na zapewnienie odpowiedniego poziomu usług publicznych. Nowe stawki podatku od nieruchomości w Gminie Długołęka są przystosowane do potrzeb mieszkańców i pozwalają na zapewnienie odpowiedniego poziomu usług publicznych.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
0 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *