Architektura

Jak ustalić standard energetyczny budynku?

• Zakładki: 97


Współczesne budownictwo daje wiele możliwości oraz nowoczesnych rozwiązań. Wśród nich istotną rolę odgrywają kwestie energooszczędności. Zamieszkanie w domu energooszczędnym wiąże się nie tylko z wysokim komfortem życia, ale także z obniżeniem kosztów eksploatacji.

Dodatkową korzyścią jaka wiąże się z budownictwem energooszczędnym jest też zmniejszenie niekorzystnego wpływu na środowisko przyrodnicze, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne. Dziś ekologia i ekonomia przenikają się również w życiu codziennym każdego z nas. Ma to bardzo duże znaczenie m.in. w kontekście energii i jej racjonalnego wykorzystania. Oszczędność energii wiąże się z oszczędnością finansów, a także z oszczędnym wpływem na środowisko naturalne, w którym każdego dnia funkcjonujemy. W tym artykule podpowiadamy, jak ustala się standard energetyczny budynku.

Określanie standardu energetycznego – od czego zacząć?

Ażeby móc w prawidłowy sposób określić standard energetyczny budynków, powinniśmy zaznajomić się z trzema istotnymi pojęciami z zakresu energii:

  • EU – energia użytkowa;
  • EK – energia końcowa;
  • EP – energia pierwotna.

Przyjrzyjmy się im z bliska i sprawdźmy, jakie mają znaczenie w kontekście ustalania standardu energetycznego domu. Szczególną uwagę należy zwrócić na to pierwsze pojęcie z wymienionych. Energia użytkowa wykorzystywana jest do ogrzewania domu, czy też do podgrzewania bieżącej wody. Im mniej potrzeba energii użytkowej np. do ogrzania określonego pomieszczenia, tym lepszą budynek ma szczelność i system wentylacji.

Aby budynek był energetycznie efektywny, powinno się w nim osiągnąć jak najniższy współczynnik energii użytkowej. Jeżeli najistotniejsze mają być koszty jego eksploatacji, to w takiej sytuacji w projektowaniu domu najważniejszą rolę powinna odegrać energia końcowa. Ten rodzaj energii dostarcza się do wnętrza danego budynku. Określa ona również wymagania, które oscylują wokół minimalnych wartości współczynników U np. dla okien i dla grubości izolacji. U to współczynnik przenikania, czyli innymi słowy – strat ciepła.

Standardy budynków związane z kwestiami energooszczędności

Określenie dom lub budynek energooszczędny to pojęcia bardzo ogólne. Budynki mogą posiadać oficjalne (a także nieoficjalne) określenia dotyczące ich standardu. Oto najważniejsze określenia budynków pod względem energii i ich energetyczne standardy:

  • budynek niskoenergetyczny – posiada współczynnik EU nie większy niż 40 kWh/m2 (rok), do pokrycia części zapotrzebowania na energię korzysta się ze odnawialnych źródeł energii,
  • budynek NZEB – o niemal zerowym zużyciu energii – energia potrzebna do ogrzewania wody i wentylacji, w największym stopniu pochodzi ze źródeł odnawialnych, budynek NZEB spełnia wymogi związane z oszczędzaniem energii oraz izolacji cieplnej,
  • budynek pasywny – współczynnik EU dla wentylacji i ogrzewania może wynieść maksymalnie 15 kWh/m2 (rok), często korzysta się w nich ze źródeł odnawialnych, a zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie może przekroczyć 120 kWh/m2 (rok),
  • budynek autonomiczny – ma odpowiadać budynkowi zeroenergetycznemu, lecz tylko z punktu charakterystyki energetycznej, jest on jednak zależny od zewnętrznej infrastruktury,
  • budynek zeroenergetyczny – pod względem energetycznym jest zupełnie samowystarczalny i nie korzysta się w nim z konwencjonalnych źródeł energii, aby całkowicie pokryć zapotrzebowanie energetyczne korzysta się za źródeł odnawialnych z systemami umożliwiającymi magazynowanie energii elektrycznej i cieplnej,
  • budynek dodatnioenergetyczny – w takim budynku zyski w ilości energii wyprodukowanej przez OZE, mają przewyższać całkowite zapotrzebowanie na jego energię, budynek taki używa energię odnawialną, a jej nadmiar odprowadza do sieci.

Jak stworzyć budynek energooszczędny?

Domy energooszczędne powinny mieć jak najprostszą bryłę, dlatego buduje się je na planie prostokąta czy kwadratu z dachem dachem jedno- lub dwuspadowym. W budynkach energooszczędnych pomija się wnęki, balkony, lukarny itp. Bardzo duży wpływ na energooszczędność domu ma też rozmieszczenie pomieszczeń w nim. W północnej części powinny być pomieszczenia gospodarcze, natomiast po stronie południowej domu powinny znajdować się pokoje dzienne – będą one dodatkowo ogrzewane przez słońce przez większą część dnia. Okna w energooszczędnym domu powinny być bardzo szczelne. Dom energooszczędny koniecznie musi mieć bardzo dobrą izolację ścian, wykonaną z materiałów o wysokiej jakości. Ponadto w budynkach energooszczędnych stosuje wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Marek Lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
111 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *