Budowa i remont

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a budowa domu jednorodzinnego

• Zakładki: 13 • Komentarz: 3


Każdy inwestor przed budową domu powinien zapoznać się w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W planie tym znajdują się informacje o planowanych inwestycjach w pobliżu działki, na której chcemy wybudować dom, a także o warunkach, jakie musimy spełnić, by wydano zezwolenie na budowę domu. Dowiedz się, czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jak postępować, gdy dla działki taki plan nie został sporządzony.

Co zawiera miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

W dokumencie, który sporządzany jest na podstawie uchwał Rady Miasta, znajdują się informacje, dotyczące planowanych w danym miejscu inwestycji oraz wymogów, jakie należy spełnić, by uzyskać pozwolenie na budowę domu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego znajdziemy więc między innymi:

 • przeznaczenie terenu konkretnej działki – zabudowa jednorodzinna, usługowa, przemysłowa
 • minimalna wielkość działki, na której można wybudować dom jednorodzinny
 • maksymalny procent powierzchni działki, który może zostać zabudowany – maksymalna kubatura domu
 • rodzaj zabudowy – czy dozwolona jest budowa tylko domów wolnostojących, czy również bliźniaczych, szeregowych
 • kształt dachu i dozwolone pokrycie dachu
 • rodzaj elewacji – szerokość, a nawet kolor
 • rodzaj mediów – możliwe sposoby przyłączenia wody, ścieków
 • granice terenów ochronnych
 • planowane budowy dróg
 • planowane prace budowlane
 • tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych
 • warunki zagospodarowania terenu, jakie wynikają z ochrony środowiska

Poszczególne plany zagospodarowania przestrzennego mogą się od siebie różnić – być bardziej lub mniej szczegółowe. Im taki plan jest dokładniejszy, tym pozostawia on mniej miejsca na interpretację. Przy odczytywaniu bardzo ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego należy być ostrożnym. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: opisowej oraz rysunku planu. W teście znajdziemy wszystkie informacje i warunki budowy domu, zaś z części graficznej dowiemy się między innymi o nieprzekraczalnych liniach zabudowy. Aby uniknąć komplikacji związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu oraz odbiorem budynku, warto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego skonsultować z prawnikiem, który prawidłowo odczyta plan oraz zinterpretuje ogólne warunki zabudowy.

Jak uzyskać dostęp do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Plany zagospodarowania przestrzennego są dokumentami jawnymi. Wgląd do planu może uzyskać każdy w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy. Taki dostęp jest bezpłatny dla każdego, kto się po niego zgłosi. Nie musimy być właścicielem działki, by uzyskać dostęp do planu, dlatego warto po niego sięgnąć jeszcze przed zakupem działki. Każdy może również uzyskać wypis i wyrys planu – za wypis zapłacimy 30 zł lub 50 zł w zależności od jego długości, zaś za wyrys planu do 200 zł.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a budowa domu

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego przyspieszają procedury związane z uzyskaniem niezbędnych zgód na budowę domu. Takie plany obejmują jednak około 30% terenów. Co zrobić, jeśli działka, którą chcemy kupić pod budowę domu, nie jest objęta takim planem?

W takiej sytuacji należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. W formularzu zgłoszeniowym, który składamy w urzędzie miasta, urzędzie gminy bądź drogą elektroniczną, powinny znaleźć się informacje:

 • dane wnioskodawcy
 • adres działki, numer ewidencyjny, zarys terenu oraz działek sąsiadujących
 • zapotrzebowanie na dostęp do przyłączy wodnych, wodno-kanalizujących, energetycznych oraz drogi publicznej
 • przybliżone rozmiary domu – liczba kondygnacji, wysokość, szerokość i długość domu
 • przeznaczenie budynku

Na wydanie decyzji o warunkach zabudowy trzeba czekać nawet kilka miesięcy, a sama decyzja jest czasowa.

Analizując plan zagospodarowania przestrzennego, nie tylko poznajemy warunki zabudowy, jakie musimy spełnić, ale również dowiadujemy się o planowanych inwestycjach w okolicy. Jeśli nie chcemy zamieszkać w pobliżu autostrady czy kompleksu dużych magazynów, po taki plan najlepiej sięgnąć jeszcze przed kupnem gruntu.

comments icon3 komentarze
3 komentarze
115 wyświetleń
bookmark icon

3 thoughts on “Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a budowa domu jednorodzinnego

  Napisz komentarz…

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Najstarsze
  Najnowsze
  Najwyżej oceniane