Architektura

Podatek od nieruchomości 2017 białystok

• Zakładki: 2


Podatek od nieruchomości w Białymstoku w 2017 roku jest jednym z podstawowych źródeł dochodu dla miasta. Jest to podatek, który muszą płacić wszyscy właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Podatek od nieruchomości jest oparty na wartości rynkowej nieruchomości i stanowi ważny element budżetu miasta. W 2017 roku stawka podatku od nieruchomości w Białymstoku wynosi 0,5% wartości rynkowej nieruchomości. Podatek ten może być pobrany zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych posiadających nieruchomość na terenie miasta.

Jakie są zmiany w podatku od nieruchomości w Białymstoku w 2017 roku?

W 2017 roku w Białymstoku wprowadzono zmiany dotyczące podatku od nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami, stawka podatku od nieruchomości wynosi 0,45% wartości nieruchomości. W przypadku gruntów rolnych i leśnych stawka podatku wynosi 0,25%. Ponadto, wprowadzono ulgę dla osób posiadających nieruchomość na cele mieszkaniowe. Ulga ta polega na obniżeniu stawki podatku do 0,35%. Wszystkie te zmiany mają na celu ułatwienie obywatelom płacenia podatków od nieruchomości oraz zachęcenie ich do inwestowania w nieruchomości.

Jakie są korzyści dla mieszkańców Białegostoku związane z podatkiem od nieruchomości w 2017 roku?

Mieszkańcy Białegostoku mogą skorzystać z wielu korzyści związanych z podatkiem od nieruchomości w 2017 roku. Wprowadzono nowe ulgi, które pozwalają na obniżenie podatku od nieruchomości. Osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, mogą skorzystać z ulgi na cele mieszkaniowe. Ulga ta obejmuje budowę lub remont domu jednorodzinnego oraz budowę lub remont mieszkania. Ponadto, osoby posiadające nieruchomość na cele gospodarcze mogą skorzystać z ulgi na inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną. Ulga ta obejmuje inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, takie jak budowa dróg, kanalizacji i sieci energetycznych. Wszystkie te ulgi pozwalają mieszkańcom Białegostoku obniżyć swoje podatki od nieruchomości i tym samym poprawić jakość życia w mieście.

Jakie są obowiązujące stawki podatku od nieruchomości w Białymstoku w 2017 roku?

W Białymstoku w 2017 roku obowiązują następujące stawki podatku od nieruchomości:

– dla gruntów ornych i łąk – 0,45 zł za 1 m2;

– dla budynków mieszkalnych – 0,90 zł za 1 m2;

Podsumowując, podatek od nieruchomości w Białymstoku w 2017 roku był stosunkowo niski. W porównaniu do innych miast w Polsce, podatek od nieruchomości w Białymstoku był jednym z niższych. Wprowadzone przez miasto ulgi i zniżki dla określonych grup obywateli sprawiły, że podatek od nieruchomości był jeszcze bardziej przystępny dla mieszkańców. Wszystko to sprawia, że Białystok jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i prowadzenia biznesu.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
4 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *