Architektura

Podatek od nieruchomości 2018 radom

• Zakładki: 1


Podatek od nieruchomości w Radomiu na rok 2018 został ustalony przez Radomski Urząd Skarbowy. Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych źródeł dochodu dla miasta i jest pobierany od wszystkich właścicieli nieruchomości, które są zlokalizowane na terenie miasta. Wysokość podatku od nieruchomości w Radomiu na rok 2018 została ustalona na poziomie 0,45% wartości rynkowej nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli wartość rynkowa Twojej nieruchomości wynosi 100 000 złotych, to Twoja roczna opłata podatku od nieruchomości będzie wynosić 450 złotych.

Jak zaoszczędzić na podatku od nieruchomości w Radomiu w 2018 roku?

Aby zaoszczędzić na podatku od nieruchomości w Radomiu w 2018 roku, należy skorzystać z kilku dostępnych możliwości. Przede wszystkim, warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podatku od nieruchomości. W Radomiu istnieje możliwość skorzystania z ulg i odliczeń, które mogą pomóc w obniżeniu kwoty podatku. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z programu dopłat do opłacania podatków od nieruchomości dla osób o niższych dochodach. Osoby posiadające nieruchomości na terenie miasta mogą również skorzystać ze specjalnych programów inwestycyjnych oferowanych przez gminę Radom, które pozwalają na uzyskanie dodatkowych ulg i odliczeń.

Jakie są zmiany w podatku od nieruchomości w Radomiu w 2018 roku?

W 2018 roku w Radomiu nastąpiły zmiany w podatku od nieruchomości. Wysokość podatku została zmniejszona o 10%, co oznacza, że obecnie wynosi on 0,45% wartości nieruchomości. Ponadto, wprowadzono ulgę dla osób posiadających nieruchomości o powierzchni do 50 m2. Ulga ta polega na tym, że podatek od takich nieruchomości jest obniżany o 50%. W przypadku budynków mieszkalnych i lokali użytkowych ulga ta dotyczy tylko pierwszych trzech lat ich użytkowania.

Jakie są korzyści płacenia podatku od nieruchomości w Radomiu w 2018 roku?

Płacenie podatku od nieruchomości w Radomiu w 2018 roku przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim jest to ważny sposób na wsparcie lokalnej gospodarki. Podatek od nieruchomości jest głównym źródłem dochodu dla miasta, które może być wykorzystywane do finansowania szerokiego zakresu usług publicznych, takich jak edukacja, transport i opieka zdrowotna. Ponadto płacenie podatku od nieruchomości może przyczynić się do poprawy infrastruktury miejskiej, co z kolei może przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Płacenie podatku od nieruchomości może również pomóc w utrzymaniu wartości nieruchomości i zapewnić stabilność finansową dla miasta.

Podatek od nieruchomości w Radomiu w 2018 roku był stosunkowo niski, co pozwoliło mieszkańcom miasta na zachowanie większej części swoich dochodów. Wysokość podatku zależała od rodzaju i wartości nieruchomości, a także od tego, czy była ona wykorzystywana do celów komercyjnych czy mieszkalnych. Wszystkie te czynniki sprawiły, że podatek od nieruchomości w Radomiu w 2018 roku był jednym z niższych w Polsce.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
6 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *