Architektura

Podatek od nieruchomości 2022 Gliwice: co trzeba wiedzieć?

• Zakładki: 1


Podatek od nieruchomości w Gliwicach na rok 2022 został ustalony przez Radę Miasta Gliwice. Jest to podatek, który muszą płacić wszyscy właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta. Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodu dla miasta i stanowi ważny element budżetu. Wysokość podatku od nieruchomości w Gliwicach na rok 2022 została ustalona na poziomie 0,5% wartości rynkowej nieruchomości.

Jakie są zmiany w podatku od nieruchomości w Gliwicach w 2022 roku?

W 2022 roku w Gliwicach nastąpią zmiany w podatku od nieruchomości. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gliwice z dnia 28 maja 2021 roku, stawka podatku od nieruchomości wynosić będzie 0,45% wartości rynkowej nieruchomości. Ponadto, wprowadzono nowe ulgi i zwolnienia od podatku od nieruchomości. W szczególności, ulga przysługuje na budowę lub remont budynków mieszkalnych oraz na budowę lub remont obiektów użyteczności publicznej. Zwolnienia dotyczą natomiast budynków mieszkalnych o powierzchni do 50 m2 oraz obiektów użyteczności publicznej o powierzchni do 100 m2.

Jak obliczyć podatek od nieruchomości w Gliwicach w 2022 roku?

Aby obliczyć podatek od nieruchomości w Gliwicach w 2022 roku, należy skontaktować się z Urzędem Miasta Gliwice. Właściwy urząd poda informacje dotyczące stawek podatku oraz wszelkich innych istotnych szczegółów.

Jakie są ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości w Gliwicach w 2022 roku?

W Gliwicach w 2022 roku obowiązują następujące ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości:

1. Ulga na cele mieszkaniowe – dotyczy budynków mieszkalnych, których właściciele wykorzystują je na cele mieszkaniowe.

2. Ulga na cele służby zdrowia – dotyczy budynków, których właściciele wykorzystują je na cele służby zdrowia.

3. Ulga na cele oświatowe – dotyczy budynków, których właściciele wykorzystują je na cele oświatowe.

4. Zwolnienie dla osób niepełnosprawnych – dotyczy osób niepełnosprawnych, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

5. Zwolnienie dla osób starszych – dotyczy osób powyżej 70 roku życia, które posiadają stosowne dokumenty potwierdzające status emerytalny lub rentowy.

Podatek od nieruchomości w Gliwicach w 2022 roku będzie wynosił 1,2% wartości nieruchomości. Jest to stawka niższa niż w 2021 roku, co oznacza, że mieszkańcy Gliwic będą płacić mniejszy podatek od swoich nieruchomości. Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Gliwic, którzy będą mogli zaoszczędzić pieniądze na podatku od nieruchomości.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *