Architektura

Posadowienie domu: na płycie czy ławie fundamentowej?

• Zakładki: 38


Budowa każdego domu rozpoczyna się od jego posadowienia w terenie, czyli od fundamentów. Współcześnie najczęściej wybieranymi rozwiązaniami są płyta fundamentowa oraz ława fundamentowa. Przy wyborze rodzaju fundamentów pod dom, należy wciąć pod uwagę wszelkie za i przeciw tych rozwiązań.

Płyta fundamentowa – najważniejsze informacje, zalety i wady

Płyta fundamentowa jest takim rodzajem fundamentu, który występuje w formie płyty betonowej. Wylewa się ją na placu budowy. Może ona być zbrojona stalowymi prętami lub zbrojeniem rozproszonym. Wykop pod ten fundament jest dosyć płytki – płyta ma zazwyczaj grubość około 25 cm. W wyjątkowych sytuacjach może to być 40 cm.

Wśród zalet płyty fundamentowej należy wymienić:

 • to bezpieczne rozwiązanie, nawet jeśli mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych,
 • duże możliwości skutecznego oraz szczelnego odizolowania budynku od zimnego podłoża,
 • płyta fundamentowa może jednocześnie stanowić betonową podłogę parteru domu,
 • jest bardzo odporna na nierównomierne osiadanie,
 • wymaga wykonania dużo płytszego wykopu,
 • stosunkowo krótko trwają prace budowlane,
 • można stosować w domach prefabrykowanych,
 • charakteryzuje się dużą stabilnością,
 • można stosować na gruntach o małej nośności, niejednorodnych, podatnych na osiadanie i na terenach szkód górniczych,
 • obciążenie budynku rozkłada się na dużą powierzchnię,
 • niższy koszt realizacji w porównaniu z ławą fundamentową.

Jednak płyta fundamentowa to rozwiązanie, które posiada także swoje wady:

 • konieczność zastosowania betonu o wyższej klasie,
 • grunt pod płytę należy odpowiednio przygotować, zagęszczając żwirem oraz piaskiem,
 • należy wcześniej zaplanować rozmieszczenie przyłączy,
 • jeśli mamy do czynienia z wymagającym gruntem, koszt budowy może być bardzo wysoki,
 • rozwiązanie to nie pozwala na wykonanie piwnicy.

Ława fundamentowa – najważniejsze informacje, zalety i wady

Ława fundamentowa to taki rodzaj fundamentu, który zazwyczaj ma kształt prostokąta. Może ona mieć grubość w przedziale 60 – 80 cm, natomiast jej wysokość może wynosić nawet 140 cm. Wymiary ustala się biorąc pod uwagę właściwości gruntu, a także charakterystykę i masę domu. Ten rodzaj fundamentu wykonuje się z betonu albo bloczków fundamentowych.

Jako zalety ławy fundamentowej wymienia się:

 • posiada długą tradycję w polskich warunkach – w związku z tym jest to rozwiązanie sprawdzone i trudniej o błędy,
 • można zastosować beton niższej klasy,
 • rozwiązanie cieszące się dużą trwałością,
 • ma zastosowanie w większości gotowych projektów domów,
 • można wykonać piwnicę,
 • możliwość zastosowania w niemal każdych warunkach gruntowych i wodnych,
 • są stosunkowo łatwe w wykonaniu.

Ława fundamentowa charakteryzuje się również poniższymi wadami:

 • stosunkowo długi czas realizacji,
 • przerwy technologiczne na wiązanie betonu, wysychanie zaprawy oraz układanie hydroizolacji,
 • trudniej wykonać w przypadku gruntów podmokłych oraz grząskich,
 • wymagają zastosowania starannej hydroizolacji dostosowanej do rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych,
 • konieczne są głębsze wykopy,
 • bardzo często należy wykonać drenaż opaskowy domu.

Co wybierać – płytę fundamentową czy ławę fundamentową?

Na podstawie przedstawionych powyżej właściwości najpopularniejszych rodzajów fundamentów, ostateczny wybór rodzaju posadowienia powinien zależeć od kilku czynników. Należy się kierować charakterystyką gruntu, warunkami wodnymi, wielkością i masą domu oraz w niektórych przypadkach możliwościami ekonomicznymi.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
30 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *