Architektura

Przygotowanie terenu podłoża pod budowę

• Zakładki: 220


Każda inwestycja budowlana to szereg wyzwań, zakup działki, projektu domu i uzyskanie zezwolenia na wybudowanie domu to dopiero początek przygody z budową. Gdy dopełnione już są wszelkie formalności konieczne do wybudowania domu, w następnej kolejności należy zadbać o odpowiednie przygotowanie terenu podłoża pod budowę.

Nawet jeśli teren zakwalifikowany został jako działka budowlana, pozostaje jeszcze sporo prac przygotowawczych zanim przystąpimy do wykonania wykopów pod fundamenty.

Wygrodzenie terenu i wyznaczenie dróg dojazdowych do budowy

Pierwszym etapem prac przygotowawczych jest ogrodzenie terenu budowy, a także wyznaczenie dróg budowlanych. Należy to oczywiście wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ogrodzenie terenu budowy ma za zadanie nie tylko wydzielić przestrzeń, ale także zapewnić bezpieczeństwo osobom, które będą przebywać na placu budowy oraz osobom postronnym. Przepisy BHP określają, że ogrodzenie powinno mieć wysokość co najmniej 1,50 m, musi się znajdować co najmniej 1 m od wykopu.

Wycięcie drzew oraz krzewów

W wielu przypadkach drzewa i krzewy mogą przeszkadzać na placu budowy, a nawet uniemożliwiać prowadzenie tam prac. W związku z tym następnym etapem przygotowawczym jest usunięcie drzew i krzewów. Jeżeli na działce znajdują się drzewa, należy sprawdzić, czy do ich wycięcia konieczne będzie zezwolenie. Aby dokonać wycinki drzew zgodnie z prawem, trzeba zgłosić ten fakt w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca budowy.

Wyrównanie terenu

Kolejnym etapem jest wyrównanie terenu pod budowę. W tym celu należy zwieźć na osobną pryzmę darń i żyzną glebę, która pokrywaj teren budowy. W wielu przypadkach konieczne będzie wynajęcie do tego celu ciężarówki, a w większości przypadków nie obędzie się bez wynajęcia maszyn budowlanych – umożliwiających prawidłowe i sprawne przeprowadzenie czynności. W trakcie realizacji tych prac można także ustalić nośność gruntu – dzięki temu dowiemy się, czy konieczne będzie wykonanie utwardzania terenu budowy z zastosowaniem kruszywa.

Przygotowanie miejsca, gdzie składowane będą materiały budowlane

Dalszy etap przygotowawczy na placu budowy to wyznaczenie miejsca, w którym składowane będą materiały budowlane. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy Prawa budowlanego mówią, że wszystkie materiały, które są składowane na placu budowy muszą być odpowiednio zabezpieczone – nie mogą stanowić zagrożenia i należy je zabezpieczyć tak, aby nie uległy zniszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych. Materiały znajdujące się na placu budowy można składować w szopie, kontenerze lub specjalnie przygotowanej wiacie.

Przygotowanie wykopów na fundamenty

Ostatni etap prac mających na celu przygotowanie podłoża pod budowę to wykopanie ziemi pod fundamenty. To niezwykle ważny etap prac przygotowawczych, ponieważ ewentualne błędy mogą mieć negatywny wpływ na zgodność wykonania budynku z projektem. W związku w z tym bardzo ważny jest wybór do prac przy wykopach profesjonalnej ekipy. Powinna ona wykonać wszystkie czynności prawidłowo, precyzyjnie oraz zgodnie z planem.

Marek Lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
99 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *