Architektura

Utopia urbanistyczna Le Corbusiera

• Zakładki: 38


Le Corbusier był francuskim architektem, który urodził się w Szwajcarii. Zapisał się w historii jako wiodący przedstawiciel modernizmu. W ramach swojej wszechstronnej działalności zajmował się m.in. architekturę, urbanistyką oraz sztukami plastycznymi. Le Corbusier dużą część swej pracy poświęcił budownictwu mieszkaniowemu.

Spośród jego dorobku największymi zgłoskami zapisała się Jednostka Mieszkaniowa w Marsylii. Był on też autorem śmiałego projektu przebudowy centrum Paryża. Jednak jego utopia urbanistyczna – Plan Voisin – nie doczekała się realizacji.

Le Corbusier – krótki życiorys

Le Corbusier, a właściwie Charles-Édouard Jeanneret-Gris urodził się 6 października 1887 roku w La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii, a zmarł 27 sierpnia 1965 roku w Roquebrune-Cap-Martin we Francji. Był synem zegarmistrza i pianistki. W młodości Le Corbusier sporo podróżował po Europie i zapoznawał się z architekturą i urbanistyką jej miast. Odbył także podróże do Ameryki Południowej. Zajmował się malarstwem i rzeźbą, jednak to architektura i urbanistyka były największymi pasjami Le Corbusiera. Te dziedziny nauki zgłębiał na własną rękę – był samoukiem.

Szczególną uwagę przykładał do budownictwa mieszkaniowego i założeń urbanistycznych. Duży wpływ na działalność Le Corbusiera miał fakt, że przebywał w czasie II wojny światowej w Algierii. Dzięki szerokim zainteresowaniom i rozległym horyzontom zapisał się jako jedna z najważniejszych postaci modernizmu międzynarodowego. Jednym z największych osiągnięć Le Corbusiera jest Karta Ateńska. To dokument, który zawierał postulowane zasady nowoczesnego projektowania urbanistycznego.

Pięć zasad architektury nowoczesnej Le Corbusiera

Do najważniejszych osiągnięć Le Corbusiera należy pięć zasad architektury nowoczesnej. Jako postulaty architektury mieszkaniowej zaproponował:

  • konstrukcja budynku na wolno stojących słupach, pozostawiających wolny parter,
  • wolny plan,
  • swobodna elewacja,
  • okna w ułożeniu poziomym, wstęgowym – dające dużo więcej światła w porównaniu do okien w ścianach nośnych,
  • na płaskim dachu budynku powinien znajdować się ogród.

Najsłynniejszą realizacją tych założeń w zakresie architektury mieszkaniowej była Jednostka mieszkaniowa w Marsylii we Francji. Oprócz tego stworzył także Jednostki mieszkaniowe w Nantes, Meaux, Briey i Firminy we Francji oraz w Berlinie w Niemczech.

Niezrealizowana utopia urbanistyczna Le Corbusiera – Plan Voisin

Opierając się na zasadach nowoczesnego mieszkalnictwa Le Corbusier tworzył urbanistyczne plany dla wielu miast. Były to m.in. Antwerpia, Algier, Barcelona, Bogota, Buenos Aires, Marsylia, Moskwa, Montevideo, Nowy Jork, Rio de Janeiro, Zurych, a przede wszystkim Paryż. Jednak ze względu na radykalne postulaty, plany te nie doczekały się realizacji. Owa utopia urbanistyczna Le Corbusiera w wielu przypadkach uwzględniała wyburzenie starych części miast, a pozostać miały jedynie najważniejsze zabytki.

Najbardziej radykalnym planem Le Corbusiera była przebudowa Paryża. Ta część Paryża była bardzo zatłoczona, zwłaszcza w obliczu coraz większej liczby samochodów. Nad tym planem pracował na przestrzeni lat 1912 – 1960. Zaproponował on wyburzenie centrum stolicy Francji na północ od Sekwany (z wyjątkiem najcenniejszych zabytków). W miejscu tym miałoby powstać przestronne osiedle Plan Voisin. Miało ono zostać niejako przekładem na przestrzeń realną wcześniejszego Ville Contemporaine – teoretycznego projektu trzymilionowego miasta idealnego.

Miała tu powstać uniwersalna siatka ulic porównywalna do tej na Manhattanie. Le Corbusier zaplanował tu postawienie 60 piętrowych budynków, które miały być regularnie ułożone na planie krzyża. Poza tym miały powstać także niższe bloki – łamane pod kątem prostym. Całość tego założenia dopełniała zieleń i tereny rekreacyjne. Do budowy miałyby być użyte materiały zunifikowane oraz prefabrykowane. Miasto miała przecinać autostrada z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Piesi nie musieliby spacerować po mieście, gdyż mieliby tereny zielone niedaleko swych domów. Przebudowa ta miała zmienić śródmieście Paryża w miasto-ogród. Ten pomysł Le Corbusiera został skrytykowany. W związku z tym nie został zrealizowany.

Marek Lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
37 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *