Architektura

Wysokość podatku od nieruchomości warszawa 2018

• Zakładki: 1


Wysokość podatku od nieruchomości w Warszawie w 2018 roku jest ustalana przez Radę Miasta. Podatek od nieruchomości jest jednym z głównych źródeł dochodu dla miasta i stanowi ważny element budżetu. Wysokość podatku od nieruchomości w Warszawie w 2018 roku została ustalona na poziomie 0,45% wartości rynkowej nieruchomości. Oznacza to, że jeśli wartość rynkowa Twojej nieruchomości wynosi 100 000 zł, to Twój podatek od nieruchomości będzie wynosić 450 zł.

Jakie są aktualne stawki podatku od nieruchomości w Warszawie w 2018 roku?

Aktualne stawki podatku od nieruchomości w Warszawie w 2018 roku zostały określone przez Radę Miasta stołecznego Warszawy Uchwałą Nr LXV/2045/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą: 0,45 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, 0,90 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej budynków niemieszkalnych oraz 0,90 zł za 1 m2 powierzchni gruntów.

Jakie są zmiany w podatku od nieruchomości w Warszawie w 2018 roku?

W 2018 roku w Warszawie wprowadzono kilka zmian dotyczących podatku od nieruchomości. Przede wszystkim, podatek od nieruchomości został zmniejszony o 10%. Ponadto, wprowadzono nowe stawki podatku dla nieruchomości komercyjnych. Stawki te są ustalane na podstawie wartości rynkowej nieruchomości i wahają się od 0,5% do 2%. Wreszcie, zmieniono sposób obliczania podatku od nieruchomości. Podatek jest teraz obliczany na podstawie powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Jak można obniżyć podatek od nieruchomości w Warszawie w 2018 roku?

Aby obniżyć podatek od nieruchomości w Warszawie w 2018 roku, należy skorzystać z możliwości jakie daje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Przede wszystkim, warto zapoznać się z ulgami przewidzianymi dla osób fizycznych oraz prawnych. Osoby fizyczne mogą skorzystać z ulgi na cele mieszkaniowe, która polega na obniżeniu podatku o 50% w przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, która polega na obniżeniu podatku o 50% w przypadku gdy nieruchomość jest remontowana lub modernizowana. Osoby prawne mogą skorzystać z ulgi inwestycyjnej, która polega na obniżeniu podatku o 50% w przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana do celów inwestycyjnych. Warto również pamiętać o możliwości odliczenia części podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Konkluzją dotyczącą wysokości podatku od nieruchomości w Warszawie w 2018 roku jest to, że podatek ten jest stosunkowo wysoki. W zależności od rodzaju nieruchomości, jej lokalizacji i powierzchni, podatek może sięgać od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Warto pamiętać, że oprócz samego podatku od nieruchomości, istnieją również inne opłaty i składki, które mogą być pobierane przez gminy.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
1 wyświetlenie
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *