Architektura

Projekt domu a przepisy przeciwpożarowe – istotne kwestie

• Zakładki: 40


Dla każdego dom jest tym najważniejszym miejscem, do którego zawsze chce wracać i gdzie chce się czuć komfortowo i bezpiecznie. Dlatego też sprawy związane z bezpieczeństwem są tak istotne i powinniśmy o nie odpowiednio zadbać.

W kontekście bezpieczeństwa, jednym z zagrożeń, na które mogą być narażeni mieszkańcy domów jednorodzinnym jest ryzyka pojawienia się pożaru. Aby więc uniknąć tych okoliczności, powinno się zapoznać z przepisami przeciwpożarowymi, a także z wszelkimi obowiązkami, jakie należy dopełnić w tej kwestii.

Polskie Normy i Warunki Techniczne – co mówią o bezpieczeństwie przeciwpożarowym?

Nie ma oczywiście żadnych możliwości technicznych, żeby móc wybudować dom, który byłby stuprocentowo odporny na działanie ognia. Lecz każdy projekt domu jednorodzinnego (a tekże innych budynków) powinien uwzględniać pewne warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Te, które zastały ujęte w Polskich Normach i Warunkach Technicznych to przede wszystkim:

 • możliwość ewakuacji w sytuacji ewentualnego wystąpienia pożaru;
 • w przypadku, gdy dojdzie do pożaru, konstrukcja budynku musi zachowywać swoją nośność;
 • dom musi ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu.

Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, niezmiernie istotne jest też ustawienie i lokalizacja budynku względem jego otoczenia. W tym kontekście najważniejsze jest zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy naszym domem, a jego otoczeniem:

 • w przypadku, gdy w ścianie są okna, przestrzeń między tą ścianą, a sąsiednimi budynkami powinna wynosić 8 m;
 • w sytuacji, jeśli ściana budynku sąsiedniego nie ma okien, to odległość pomiędzy naszym domem, a tym budynkiem może wynosić 3 m;
 • powyższych reguł może wystąpić wyjątek – tylko w przypadku, jeżeli to uwzględnia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wówczas przestrzeń pomiędzy budynkami może wynieść 1,5 m;
 • odległość naszego domu jednorodzinnego od lasu musi wynosić przynajmniej 12 m;
 • pomiędzy naszym domem jednorodzinnym, a sąsiednią niezabudowaną działką musimy zachować odległość przynajmniej 4 m – jeżeli w ścianie są okna, jeżeli w ścianie, która wychodzi na sąsiednią działkę nie ma okien – odległość ta może wynosić 3 m;
 • ściana oddzielenia przeciwpożarowego, czyli wykonana z materiałów odpornych na ogień, która nie posiada ani drzwi, ani okien może się znajdować w odległości mniejszej od 1,5 m od domu sąsiedniego, natomiast w przypadku, gdy szerokość działki jest mniejsza niż 16 m – ścianę oddzielenia przeciwpożarowego można postawić na granicy działek.

Kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie domu

Aby móc uzyskać pozwolenie na użytkowanie naszego domu jednorodzinnego, trzeba powiadomić Państwową Straż Pożarną o tym, że zakończyliśmy budowę że chcemy użytkować nasz budynek. Wtedy straż pożarna dokona szczegółowej kontroli domu i sprawdzi, czy odpowiednio użyte zostały zabezpieczenie przeciwpożarowe, a także czy zachowane zostały wymagane standardy. Podczas takiej kontroli musimy okazać przedstawicielowi Państwowej Straży Pożarnej następujące dokumenty:

 • dokumentacja projektowa domu;
 • uzyskane pozwolenie na budowę;
 • oświadczenie o tym, czy projekt został wykonany zgodnie z przepisami, a także cała związana z tym dodatkowa dokumentacja;
 • dokumenty pomiarów instalacji elektrycznej;
 • opinia kominiarska;
 • certyfikaty zgodności ITB oraz CNBOP;
 • wszelkie aprobaty techniczne.

W sytuacji, gdyby zaistniała sytuacja, że bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie jest dopełnione, Straż Pożarna ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Inspektorat Nadzoru Budowlanego – odpowiedni dla lokalizacji domu. Natomiast, gdy bezpieczeństwo pożarowe naszego domu jest zgodne z przepisami, wówczas w ciągu maksymalnie 14 dni wydane zostanie oświadczenie. Jeżeli nie ma potrzeby uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, nie ma konieczności wzywania Straży Pożarnej do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa. W takich okolicznościach wystarczające jest zgłoszenie zakończenia prac w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego właściwym dla lokalizacji naszego domu.

Przepisy przeciwpożarowe – na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

Na koniec przyjrzyjmy się kilku najważniejszym przepisom przeciwpożarowym dotyczącym gotowego już, zamieszkiwanego przez nas domu. Materiały łatwopalne można przechowywać w domu, ale z dala od wszelkich urządzeń oraz instalacji wytwarzający temperaturę przekraczającą 100 stopni Celsjusza. Poza domem nie należy ich składować, a w szczególności, gdy odległość od sąsiada wynosi mniej niż 4 m. W domu, ani na działce nie wolno składować elementów wybuchowych. Drogi ewakuacyjne nie mogą być zagrodzone.

Jeśli chodzi o te przepisy przeciwpożarowe, nie prowadzi się w domach prywatnych żadnych kontroli. Powinniśmy jednak pamiętać, by w kontekście bezpieczeństwa nas samych, naszych bliskich i otoczenia, a przede wszystkim w ramach zdrowego rozsądku przepisy te kategorycznie przestrzegać.

Marek Lont

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
23 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *